Monday, June 6, 2011     17:19

 

Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego w wodę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 stycznia 2002 r.w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.Woda głębinowa jest źródłem wody pitnej. Studnie głębinowe i studnie wiercone są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domków jednorodzinnych i ogrodów. Według Rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2002 roku " określenia przeciętnych norm zużycia wody " ( ustawa w pliku pdf ), zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym w cale nie jest takie małe

 

Korzyści płynące ze studni głębinowej

W większości przypadków decyzja o wierceniu studni ma podłoże ekonomiczne. W przypadku firm i gospodarstw rolnych studnia pozwala na olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną wodę, a w przypadku osób indywidualnych stanowi tańszą alternatywę wobec kosztów związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej (pozwolenie, projekt, mapy, geodeci, głębokie roboty ziemne niejednokrotnie wymagające przebicia przez drogę, prace instalacyjne, specjalne zasuwy, wodomierze i ich okresowa legalizacja). Koszty późniejszej eksploatacji studni to tylko energia elektryczna do napędu pompy.

Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego w wodę Woda jest potrzebna do rozpoczęcia robót budowlanych. Wydanie pozwolenia na budowę niejednokrotnie uzależnione jest od dostępności wody. Po zakończeniu budowy, istniejącą studnię możemy i powinniśmy nadal eksploatować ze względu na proces samooczyszczania się studni będącej w ciągłym użytkowaniu. Studnie nieużywane przez dłuższy czas wymagają oczyszczenia przez pompowanie znacznych ilości wody, podobnie jak ma to miejsce podczas pierwszego uruchomienia. Studnia powinna nadal służyć chociażby do celów nawadniania trawnika czy ogrodu.

Niektórzy właściciele często decydują się na budowę studni mimo podłączenia do wodociągu. Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę .Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy. W celu podłączenia własnego ujęcia wody do instalacji domowej zasilanej z wodociągów należy wykorzystać zwrotny zawór antyskażeniowy, który zapobiega przedostawaniu się "własnej" wody z domu do wodociągu.

Należy również pamiętać o warunkach zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy działki czyli odległości studni od granicy działki, rowu melioracyjnego, cieku wodnego, rzeki, wodociągu, gazociągu, kolektora ściekowego, kabla podziemnego, słupa elektrycznego ...

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon:
Email: Email:
Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz