Monday, June 6, 2011     17:19

 

Wiercenie studni głębinowej a przepisy prawa

Prawo wodne - ustawaWedług ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku " PRAWO WODNE " ( ustawa w pliku pdf ), właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych), znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu nie może przekroczyć 30 m !

 

Prawo wodne - ustawaGłębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody !

Studnia powinna być usytuowana minimum 5 m od granicy działki (chyba że sąsiad wyrazi zgodę na mniejszą odległość), 7,5 m od osi przydrożnego rowu, 15 m od szamba i budynków inwentarskich płyt gnojowych i miejsc wydzielonych chowu zwierząt, 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Należy również pamiętać o warunkach zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy działki czyli odległości studni od granicy działki, rowu melioracyjnego, cieku wodnego, rzeki, wodociągu, gazociągu, kolektora ściekowego, kabla podziemnego, słupa elektrycznego ...

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon:
Email: Email:
Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz