Monday, June 6, 2011     17:19

Wiercenie studni abisyńskich

Naszą specjalnością jest wiercenie studni abisyńskich. Posiadamy specjalistyczny sprzęt i ugruntowaną specjalistyczną wiedzę. Wysoka jakość obsługi naszych klientów to dla nas priorytet, dlatego nasze usługi wiercenia wykonujemy na najwyższym poziomie, zachowując bardzo atrakcyjny poziom cen.

Studnia abisyńska (abisynka) to studnia rurowa wbijana lub wkręcana, służąca do dobywania niewielkiej ilości wody z głębokości (5-7 m)

Budowa studnii abisyńskiej

Studnia abisyńska inaczej zwana Abisynka składa się z metalowych rur o średnicy 32-75 mm, połączonych szczelnie za pomocą muf. Rury są zakończone u dołu stożkowym ostrzem lub świdrem, a nad powierzchnią ziemi – ręczną pompą kolumienkową. Nad ostrzem lub świdrem znajduje się filtr, który stanowi rura zaopatrzona w otwory, obciągnięta siatką metalową lub okręcona drutem. Rury wbija się za pomocą baby ręcznej lub kafara, albo wkręca posługując się drągiem jak pokrętłem. Przy wbijaniu górny koniec rury zabezpiecza się drewnianym jarzmem, które ściąga się śrubami. Filtr powinien być wprowadzony w warstwę wodonośną tak głęboko, aby przy niskim stanie wody gruntowej jego górna część nie ssała powietrza

Wady studnii abisyńskiej

Wadą tych studni jest łatwość uszkodzenia filtru przy wbijaniu lub wkręcaniu, co powoduje zanieczyszczenie rur studni. Wymaga to wyciągnięcia ich z gruntu, oczyszczenia, naprawy filtru i ponownego zagłębienia rur.

Przeznaczenie

Abisynkę stosuję się tylko wtedy, gdy wiadomo, że warstwa wodonośna zalega na niewielkiej głębokości.

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon:
Email: Email:
Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz