Monday, June 6, 2011     17:19

Wiercenie studni głębinowych

Naszą specjalnością jest wiercenie studni głębinowych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt i ugruntowaną specjalistyczną wiedzę. Wysoka jakość obsługi naszych klientów to dla nas priorytet, dlatego nasze usługi wiercenia studni głębinowych wykonujemy na najwyższym poziomie, zachowując bardzo atrakcyjny poziom cen. Dla naszych klientów nie tylko wykonujemy wiercenie studni głębinowych, ale również przeprowadzamy ich przez wszystkie etapy formalno-prawne związane z inwestycją!

Korzystająć z naszych usług masz pewność iż otrzymasz profesjonalnie wykonaną usługę w bardzo atrakcyjnej cenie!

Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej ?

Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę .Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę. Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieki), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy.

Ważny jest wybór miejsca na ujecie wody. Ma to duże znaczenie przy późniejszym zagospodarowywaniu działki i np. lokalizacji zbiornika na ścieki. Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku (im dalej od budynku tym koszty rosną). Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę oraz do celów bytowych.

Jak powstaje studnia głębinowa ?

Studnia wiercona ( głębinowa ) powstaje w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Sięga do głębszych warstw wodonośnych najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną (do ujmowania wody gruntowej lub wgłębnej).
W gruncie wykonuje się otwór za pomocą wiertnicy, a następnie wprowadza się do niego rurę osłonową. Jeśli warstwa wodonośna jest głęboko, rura pozostaje w otworze studziennym; jeśli woda znajduje się płytko - rura jest usuwana przed zakończeniem robót. Do rury osłonowej wprowadzana jest zasadnicza rura filtracyjna (perforowana), a do tej rury - pompa. Dla płytszych warstw (poniżej 8,5 m) jest to pompa ssąca, a dla głębszych pompa głębinowa.
Wokół rury wykonuje się obsypkę z materiału filtracyjnego (żwir, piasek gruboziarnisty, pospółka), która ułatwia dopływ wody do studni.
Przykładowy schemat studni głębinowej przedstawiono na tysunku po prawej stronie.

Studnie głębinowe mają przeciętnie 12-60 metrów głębokości, choć teoretycznie maksymalna głębokość studni głębinowej jest nieskończona. Za studnie głebokie nalezy uznać te do 70 metrów głębokości. Studnie oligoceńskie mają zwykle ponad 120 mb głebokości. Zwykle wydajność studni głębinowej, jest wystarczająca dla zaopatrzenia w wodę domu. W odwiert studni głębinowej włożone są rury osłonowe razem z filtrem plastikowym. W rurach osłonowych umieszczana jest pompa głębinowa, której zadaniem jest dostarczanie wody do instalacji wodnej w domu.

Mapa geologiczna Polski

W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy. Wody podziemne w Polsce występują w luźnych skałach czwarto- i trzeciorzędowych oraz w skałach litych jako wody szczelinowe i miejscami krasowe. Zobacz mapę.
Mapa żródło: Państwowy Instytut Geologiczny

zobacz

Dlaczego my?

Posiadamy szerek maszyn do wierceń studziennych, nie wymagamy prądu na działce. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie geologii inżynierskiej, złożowej, hydrogeologii oraz z projektantami specjalizującymi się w problemach fundamentowania. Działamy profesjonalnie i szybko.

czytaj więcej

Kontakt

Miasto: ul: telefon:
Email: Email:
Raszyn k/Warszawy
Sokolnickiego 18
+48 508 841 616

- > formularz